Tvättstuga

I fastigheterna Knut 21, Knut 23 och Knut 26 finns det gemensamma tvättstugor för normaltvätt.
Normaltvätt, det vill säga vanliga tvättmaskiner, är till för kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande.

Vid varje tvättpass har du som hyresgäst tillgång till två maskiner för normaltvätt samt en torktumlare och ett torkskåp eller torkrum.

Kontrollera tvättmaskinen innan du sätter igång
All tvätt sker på egen risk i våra tvättstugor. Kungsporten kan inte garantera att andra inte gjort något med maskinerna som påverkar din tvätt. Därför rekommenderar vi att du alltid kollar igenom maskinerna, särskilt i tvätt-trumman och i tvättmedelsfacket, innan du börjar tvätta.

Snyggt och prydligt
Lämna tvättstugan som du önskar finna den. Tänk på att din granne är den som ska tvätta efter dig. Respektera tvättiderna och följ de ordningsregler som sitter uppsatta i tvättstugan; rengör maskiner och torkskåp noggrant efter tvättpassets slut. Sopa och torka golvet och släng skräpet i sopsäcken. Och rensa torkluddet efter dig! Det är en brandfara.
Instruktioner finns även på informationstavlan vid tvättstugan.

Bokning
Du bokar tvättstugan på informationstavlan som sitter i trapphuset eller vid tvättstugan. Lägg taggen mot markerat område på informationstavlan för logga in och göra din bokning. Du kan ha en aktiv bokning per lägenhet. När du påbörjat din bokade tid kan du göra en ny bokning. Du kan max tvätta 2 gånger under en 7 dagars period.
För att komma in i tvättstugan under din bokade tid använder du din tagg som du håller mot kortläsaren.

Varje dag finns det 3 tvättpass, 08:00-11:59, 12:00-15:59 och 16:00-21:00. Du måste börja tvätta senast 45 minuter efter bokad tid. Om du inte gör det avbokas din tid och blir tillgänglig för andra.
Observera att du endast har tillträde till tvättstugan under ditt bokade tvättpass, inte en minut innan eller en minut efter.

Påminnelse
Om du vill ha en påminnelse via mail måste du registrera din mailadress.
Det gör du enligt instruktionen som finns här.

Du får du en påminnelse när du bokat en tid, 45 minuter innan din bokade tid och om du avbokat din bokade tid. Du får även ett mail om du missat din bokade tid.
Du kan nu även använda din e-post adress och lösenord att boka via webben
Gå till bokatvattstuga.kungsporten.se och logga in.
Du loggar in med antingen med e-post adress och lösenord eller med passerbrickans nummer och pinkod.
Mer information finns här.

Glöm inte att avboka din tvättid om du inte behöver den , någon annan kan behöva den.