Att betala hyran

Hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Det här regleras i hyreslagen och innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista vardagen i mars.

Avisering av hyran
Hyresavier för tre månader skickas ut 4 ggr/år, runt den 8:e i december, mars, juni och september

Vad händer om jag inte betalat hyran i tid?
Du är ansvarig för att din hyra eller faktura till oss betalas i tid. Saknar vi betalning för en hyra eller faktura, eller om betalningen kommer in för sent, finns risken att skulden skickas till vår inkassohantering.

Vi skickar en (1) betalningspåminnelse.

Har du fått ett brev med räkning från inkasso kan du inte längre betala den ursprungliga avin eller fakturan till oss, utan ska istället betala räkningen till inkassoföretaget.