Ordningsregler

För att alla ska trivas har vi några enkla ordningsregler att förhålla sig till.

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster:

1 att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
2 att inte spika eller borra mellan kl 20.00 och 08.00.
3 att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
4 att inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan
hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.
5 att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som   följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
6

att ha tillsyn över husdjur så att djuret inte skadar eller förorenar på gemensamma utrymmen inom- eller utomhus samt att djuret inte springer lös inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.

7 att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
8 att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
9 att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen, i lägenheten eller på innergården.
10 att betala ersättning till Kungsporten för besök från Störningsjouren samt att betala ersättning om Kungsporten tvingas ta bort föremål enligt punkt 4.