Kontrakt

Uppsägningstid
Om Ni vill säga upp Er lägenhet måste Ni göra det skriftligen i original till Fastighetsförvaltnings AB Kungsporten.
Skriv under på baksidan på Ert hyresavtal eller använd vår uppsägningsmall.
Uppsägningstiden är tre månader vilket innebär att att hyresavtalet upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter uppsägningen.

Uppsägning vid dödsfall
Vid dödsfall finns möjlighet till en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp en månad från dödsdatumet. I annat fall är det tre månader som gäller. Dödsboet ska säga upp hyresavtalet och bifoga dödsfallsintyg.
Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten ska ni kontakta Kungsporten AB för att skriva om kontraktet.

Så snart vi har fått in Er uppsägning bekräftas den skriftligen inom några dagar.

Visningsplikt
När Ni sagt upp er lägenheten är Ni som avflyttande hyresgäst skyldig att låta oss på Kungsporten AB visa lägenheten för bostadssökande som har fått erbjudande från Kungsporten AB.

Flytta ut
Här har vi samlat information vad man bör tänka på när man ska flytta.