Nedan visas de fastigheter som Kungsporten förvaltar.
I våra fastigheter finns lägenheter, butikslokaler och kontorslokaler.

Västerås


Fastigheten Knut 23 ligger mitt i centrala Västerås.
Dels på gågatan Hantverkargatan och dels på Vasagatan.
I fastigheten finns både butiker, lokaler och lägenheter.

Fastigheten Knut 21 ligger mitt i centrala Västerås
och här finns både butiker, lokaler och lägenheter.

I fastigheten Klas 11 finns det butikslokaler och kontorslokaler.
Här kan du hyra en lokal för din verksamhet med bästa läge.

Fastigheten Knut 26 ligger på Vasagatan på utmärkt
läge i centrala Västerås. Här finns det både bostäder,
butiker och lokaler.

På Bäckby ligger fastigheten Dornhammaren 3.
Det är en industrifastighet med bra läge nära Industrileden
och även med närhet till Erikslunds köpcentrum.

StockholmBellmansgatan 30, Stockholm
På södermalm i Stockholm finns fastigheten Småland 3, här finns enbart kontorslokaler.