GDPR

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter
Våra hyresgästers och potentiella hyresgästers integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. Paulson Gruppen AB (556668-9203) och underbolagen; Fastighets AB Kungsporten (556299-9358), Småland 3 (340815-6911), Fastighets AB Drottningporten  (556731- 5675) samt Fastighets AB Knut 26 AB (556795-1065) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvar
Marika Wodzinski är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på www.kungsporten.se samt när du blir hyresgäst hos någon av våra fastighetsbolag.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon 021-186076, e-post info@kungsporten.se

Uppgifter som samlas in i samband med tecknande av hyreskontrakt
När du blir hyresgäst hos oss samlar vi in personuppgifter från dig för ett giltigt hyresavtal. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post) och födelsedatum.

Uppgifter som samlas in när du ställer dig i vår bostadskö via www.kungsporten.se
Om du väljer att ställa dig i vår lägenhetskö samlar vi in e-postadress för att kunna kontakta dig om det blir någon ledig lägenhet. Vi samlar också in uppgifter om din ålder (ej personnummer), antal familjemedlemmar, sysselsättning, önskad storlek på lägenhet samt om du har husdjur och är icke rökare/rökare. Detta för att vi ska kunna hitta den lägenhet som passar bäst för dig.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringslagen. Ibland måste vi överlämna personuppgifter till en tredje part, exempelvis vid en felanmälan.

Hur länge sparas personuppgifterna
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i samband med hyresavtalet i vår kunddatabas och i vårt ekonomisystem. Uppgifterna sparas i 7 år med hänvisning till bokföringslagen. Om du ställer dig i vår lägenhetskö sparas dina uppgifter i ett år om du inte väljer att förnya din intresseanmälan eller att dina uppgifter blir en del av hyresavtalet.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@kungsporten.se så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke eller intresseavvägning, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Användning av cookies

Kungsportens webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator.

Cookies sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta cookies är så kallade tredjepartscookies (cookies som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse.

Neka cookies

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.