Bostäder Klas 11

Kungsporten AB/Drottningporten AB bygger under 2022 -2023 29 stycken nya moderna hyresrätter i fastigheten Klas 11 i Västerås. Bygget delas upp i två etapper, den första etappen blir 7 st vindslägenheter med en beräknad inflytt januari 2023. Den andra etappen är 22 st lägenheter med en beräknad inflytt i juni 2023. Via denna sida kommer du att kunna anmäla intresse till dessa lägenheter, håll utkik här när det går att anmäla sig.

2022-05-09 Ställning byggs på Vasagatan för att kunna byta tak på fastigheten

2022-02-10 Så här ser det ut på vinden när vi börjar riva för de första 7 st vindslägenheterna.