Ågången

Galleria Bågen i Köping byggs om och kommer och få ett helt nytt utseende och namn.

Läs mer i den här tidningsartikeln